Werken aan de woordenschat

Onvoldoende woorden kennen, heeft een zeer grote invloed op het schoolsucces. Wilt u de woordenschat van uw leerlingen uitbreiden? Zonder extra belasting van de leerkrachten.

Meer Informatie

De werkwijze op school.

Uitgangspunt is dat het hele team wil werken aan het verbeteren van de woordenschat.

Meer Informatie

Voorbewerking en interactie.

In deze tabel staan de voorbewerking en de interactieve vraag bij de woordenschatles.

Meer Informatie

Een woordcluster met contextzinnen

Het woordcluster, de woordbetekenissen en de contextzinnen voor het lesje.

Meer Informatie